آموزش تعمیرات با خرید یک دستگاه

 

آموزش تعمیرات کپی ریکو و کونیکا مینولتا

فروش عمده انواع قطعات ریکو و کونیکا مینولتا به همکاران گرامی

شرح کالای موجود ریکو ۲۰۶۰ ردیف
دولوپر ۱۲۵۰ گرمی تیپ ۲۷ اورجینال ژاپن ۱
دولوپر ۹۰۰ گرمی تیپ ۲۴ اورجینال ژاپن ۲
بوش تانک اورجینال چین ۳
بلید درام ۴
سیم شارژ فیلیپین ۵
توری گرید اورجینال ژاپن ۶
توری گرید اورجینال چین ۷
بلید ترانسفر ۸
هات رول درجه ۱ ۹
پرس ۱۰
بلبرینگ پرس اورجینال چین ۱۱
بلبرینگ پرس درجه ۱ ۱۲
کلینیر وب ۱۳
دنده هات رول اورجینال ژاپن ۱۴
دنده هات رول اورجینال چین ۱۵
دنده چهار شاخ فیوزینگ درجه ۱ ۱۶
ابری هاپر تونر ۱۷
دنده بزرگ مشکی هاپر تونر اورجینال ژاپن ۱۸
دنده بزرگ مشکی هاپر تونر اورجینال چین ۱۹
دنده کوچک سفید هاپر تونر اورجینال ژاپن ۲۰
دنده کوچک سفید هاپر تونر اورجینال چین ۲۱
روکش کاغذ کش ژله ایی اورجینال چین ۲۲
سیل زیر درام ۲۳
ابری زیر لوله شیشه ایی ۲۴
ابری کنار بلید درام ۲۵
سیل بغل ام جی تانک اورجینال ژاپن ۲۶
ابری زیر بلید درام ۲۷
بلبرینگ رجیستور اورجینال ژاپن ۲۸
لوله شیشه ایی اورجینال چین ۲۹
بوش لوله شیشه ایی اورجینال چین ۳۰
دنده ام جی تانک اورجینال ژاپن ۳۱
دنده دی شکل پشت تانک اورجینال ژاپن ۳۲
دنده بغل دستگیره تانک اورجینال ژاپن ۳۳
دنده ۲ پله بزرگ پشت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۳۴
دنده ۲ پله کوچک پشت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۳۵
دنده قاب آهنی پشت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۳۶
دنده داخلی قاب آهنی پشت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۳۷
دنده لوله شیشه ایی اورجینال ژاپن ۳۸
دنده دی شکل بزرگ یونیت درام اورجینال ژاپن ۳۹
دنده دی شکل بزرگ یونیت درام اورجینال چین ۴۰
دنده دی شکل کوچک یونیت درام اورجینال ژاپن ۴۱
دنده دی شکل کوچک یونیت درام اورجینال چین ۴۲
دنده ۲ پله یونیت درام اورجینال ژاپن ۴۳
دنده ۲ پله یونیت درام اورجینال چین ۴۴
دنده خورشیدی یونیت درام اورجینال چین ۴۵
دنده کوپل یونیت درام اورجینال ژاپن ۴۶
دنده کوپل یونیت درام اورجینال چین ۴۷
دنده بزرگ موتور مازاد اورجینال ژاپن ۴۸
دنده چهار شاخ ترانسفر اوجینال ژاپن ۴۹
دنده پایینی چهار شاخ ترانسفر اورجینال ژاپن ۵۰
دنده دی شکل کوچک جلو ترانسفر اورجینال ژاپن ۵۱
دنده ۲ پله ریز جلوی ترانسفر اورجینال ژاپن ۵۲
دنده ۲ پله درشت جلو ترانسفر اورجینال ژاپن ۵۳
سنتر ترمیستور اورجینال چین ۵۴
اند ترمیستور اورجینال چین ۵۵
تسمه رجیستور اورجینال ژاپن ۵۶
تسمه پشت بی ۲ اورجینال ژاپن ۵۷
دنده مازاد استوانه ایی اورجینال ژاپن ۵۸
تسمه باریک پشت یونیت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۵۹
همزن مازاد یونیت درام ۶۰
همزن مازاد لوله شیشه ایی ۶۱
موتور هاپر تونر اورجینال ژاپن ۶۲
چرخ دنده موتور دولوپر ۶۳
بلبرینگ ام جی تانک ژاپن پک ۶۴
بلبرینگ ام جی تانک ژاپن ۶۵
براش یونیت درام اورجینال ژاپن ۶۶
لامپ فیوزینگ ۶۷
بوش وب کوچک اورجینال چین ۶۸
دنده ۲ پله بزرگ پشت یونیت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۶۹
دنده ۲ پله کوچک پشت فیوزینگ اورجینال ژاپن ۷۰
دنده کوچک جلو ترانسفر اورجینال ژاپن ۷۱
گیره بازویی بلت ترانسفر اورجینال ژاپن ۷۲
کاغذ کش طرح فابریک ۷۳
دنده ۲ پله پشت بی ۲ اورجینال ژاپن ۷۴
دنده پشت بی ۲ رولبرینگ دار اورجینال ژاپن ۷۵
گیره سفید هاپر تونر درجه ۱ ۷۶
دنده فیوزینگ کنار چهار شاخ درجه ۱ ۷۷
پوسته هاپر تونر ۷۸
گیره ۴ شاخ هاپر تونر(چاک) اورجینال ژاپن ۷۹
ناخونک فیوزینگ اورجینال ژاپن ۸۰
شرح کالای موجود کونیکا مینولتا ۴۵۰ ردیف
پرس فیوزینگ درجه ۱ ۸۰
درام درجه ۱ ۸۱
درام درجه ۲ ۸۲
پودر دولوپر ۴۳۵ گرمی ۸۳
بلید درام ۸۴
بلت فیوزینگ اورجینال آکبند درجه ۱ ۸۵
بلت فیوزینگ اورجینال نو ۸۶
کاغذ کش اورجینال ژاپن ۸۷
کاغذ کش طرح اورجینال ۸۸
تاچ ۸۹
فیوزینگ کامل اورجینال آکبند ۹۰
شرح کالای موجود کونیکا مینولتا ۴۵۱ ردیف
بلت ترانسفر اورجینال آکبند ۹۱

فروش عمده به همکار

 

واردات

واردات قطعات ریکو و کونیکا مینولتا

مربوط به ماژول ثبت نام

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست